ANOVA - Andrologi, Sexualmedicin, Transmedicin

Vid den Transmedicinska mottagningen är uppdraget är att utreda könsinkongruens och behandla könsdysfori hos personer över 18 år.

Könsinkongruens innebär att en persons könsidentitet är en annan än det kön personen ursprungligen registrerats som (födelsekön).

Könsdysfori är ett psykiskt lidande eller en försämrad förmåga att fungera i vardagen som orsakas av att könsidentiteten inte stämmer överens med det registrerade könet. Könsdysfori kan ofta lindras genom så kallad könsbekräftande behandling. Det innebär att man anpassar kroppen efter könsidentiteten med hjälp av hormonbehandling eller/och annan medicinsk behandling.

Vi tar emot, utreder och behandlar personer som identifierar sig som man, kvinna, annat eller inget kön. Vi tar också emot personer som är osäkra på eller vill ha stöd i att utforska sin könsidentitet.

Vi försöker anpassa behandlingen efter individens behov och önskemål och följer Socialstyrelsens kunskapsstöd för utredning och vård vid könsdysfori.

För mer information: klicka HÄR


Studie om psykoterapi för transpersoner med psykisk ohälsa

klicka HÄR för mer information.


Informationsföreläsning om könsdysfori hölls torsdag 12 september 2019

klicka HÄR för mer information.Du kan nu avboka eller omboka tider du fått kallelse till Andrologisk motttagning vid ANOVA

Om du fått en kallelse till en tid vid Andrologisk mottagning som inte passar kan du gå in på 1177 Vårdguiden. Om du är osäker på hur du gör, kan du ladda ner instruktioner. Du skickar då ett säkert e-meddelande till Transmedicin och får svar så snart som möjligt till Vårdguiden. Om du vill ha sms eller e-post när svaret kommit så måste du klicka i det när du registrerar dig i Vårdguiden 1177 - eller när som helst när du är inloggad i Vårdguiden 1177.
Erfarenhetsgrupper vid ANOVA

ANOVA erbjuder gruppverksamhet för den som fått könsdysforidiagnos och för anhöriga. Syftet med grupperna är att få träffa andra personer i liknande situation, få utbyta personliga erfarenheter och ge stöd till varandra under och efter transition.

klicka HÄR för mer information.