ANOVA - Andrologi, Sexualmedicin, Transmedicin

Vid den Transmedicinska mottagningen är uppdraget är att utreda könsinkongruens och behandla könsdysfori hos personer över 18 år.

Könsinkongruens innebär att en persons könsidentitet är en annan än det kön personen ursprungligen registrerats som (födelsekön).

Könsdysfori är ett psykiskt lidande eller en försämrad förmåga att fungera i vardagen som orsakas av att könsidentiteten inte stämmer överens med det registrerade könet. Könsdysfori kan ofta lindras genom så kallad könsbekräftande behandling. Det innebär att man anpassar kroppen efter könsidentiteten med hjälp av hormonbehandling eller/och annan medicinsk behandling.

Vi tar emot, utreder och behandlar personer som identifierar sig som man, kvinna, annat eller inget kön. Vi tar också emot personer som är osäkra på eller vill ha stöd i att utforska sin könsidentitet.

Vi försöker anpassa behandlingen efter individens behov och önskemål och följer Socialstyrelsens kunskapsstöd för utredning och vård vid könsdysfori.

För mer information: klicka HÄR


Information gällande väntetider till transmedicinska teamet för könsidentitetsutredning och behandling

Aktuella väntetider varierar beroende på en mängd olika faktorer så som antalet sökande till mottagningen och förändringar i bemanning. Vi arbetat kontinuerligt på att korta väntetiderna och följer rak kö, dvs kallar i turordning. Det blir viktigt att som väntande informera ANOVA om man inte längre önskar att bli kallad. För väntetider på andra mottagningar än ANOVA hänvisas patienter att kontakta respektive mottagning.

Informationen om ungefärliga väntetider uppdateras på hemsidan två gånger varje år

uppdaterad 2024-02-05


Informationsföreläsning om könsdysfori hålls onsdag 29 mars 2023

klicka HÄR för mer information.Du kan nu avboka eller omboka tider du fått kallelse till Andrologisk motttagning vid ANOVA

När du är patient vid ANOVA kan du enklast nå oss via vårdtjänsten ”Alltid Öppet”. Det är en kostnadsfri app som du laddar ner från Google Play eller App store där du loggar in med BankID. Du kan lämna meddelande via ”Alltid Öppet” till ANOVA. Det är också möjligt att vissa besök kommer ske via videomöten genom denna tjänst. Det är samma pris och avbokningsregler för videomöten och besök på plats men på grund av rådande omständigheter med Covid-19 följer vi Folkhälsomyndighetens riktlinjer.