Så kontrolleras testiklarna med hormoner

Hypofysen under främre delen av hjärnan

Hypofysen (röd-orange i bilden intill) – en hormonkörtel under hjärnans främre del styrs från centra i hjärnan (hypothalamus). Därifrån kommer "frisättande hormon" (GnRH) som får hypofysen att skicka ut hormonerna LH och FSH i blodet. Med blodet kommer hormonerna till testiklarna där de påverkar framför allt två celltyper:

HormonCelltyp som påverkasEffekt
LHLeydigcellerhormonet testosteron bildas och frisätts
FSHSertolicellerStimulerar spermiebildning; hormonet inhibin frisätts


Både testosteron och inhibin kommer också ut i blodet och kommer i sin tur att göra så att hjärnan och hypofysen minskar stimuleringen av testiklarna (s.k. negativ återkoppling).

Testosteronets effekter ute i kroppen är välkända – det som omvandlar pojken till man: tillväxt, kroppsbehåring (inklusive skäggväxt och tunnhårighet), röstförändring.

Inhibinets effekter på kroppen är inte lika kända.

Varför är det inte bra för fertiliteten att ta testosteron?

Om man tillför kroppen testosteron utifrån minskar hypofysens stimulering av testiklarnas bildning av testosteron. Det medför ofta att spermiebildningen avtar eller upphör helt. Då kan också testiklarnas storlek minska. Därför kan testosteron fungera som manligt p-piller, men effekten är långtifrån säker för alla män. En del män som tagit testosteron på grund av testosteronbrist kan ha svårt att få barn och även män som tagit testosteron eller testosteron-lika hormoner för att få stora muskler kan ha samma problem. I båda fall kan det vara nödvändigt att behandla med hormonpreparat som motsvarar hypofyshormonerna för att återställa normal testikelfunktion (bildning av spermier och testosteron).

Om testiklarna fungerar dåligt kan hypofysen skicka ut ökade mängder LH och FSH - ett svar på att den negativa återkopplingen från testiklarna till hjärnan och hypofysen saknas.

Ibland prövar man behandling med ett läkemedel (tablett) som heter Tamoxifen. Den utvecklades för att motverka effekten av könshormoner hos kvinnor med bröstcancer som stimulerades av könshormoner. Hos män tycks den fungera så att hjärna och hypofys inte hämmas lika mycket av könshormoner utan skickar ut mer testikelstimulerande hormoner.