Forskning och utveckling vid ANOVA


Studie, KAFKA_IT, för personer med hypersexuell störning med eller utan sexuell avvikelse

Under hösten 2016 påbörjades ett forskningsprojekt vid ANOVA som syftar till att öka kunskapen om sexuell problematik och att pröva en internetadministrerad KBT-behandling för personer med hypersexuell störning med eller utan sexuell avvikelse.

Vi söker nu deltagare till denna forskningsstudie. Deltagande är kostnadsfritt.

För att delta i studien förutsätts att deltagare:

Är du intresserad av att delta i studien, klicka här. Du får då ytterligare information om studien och möjlighet att anmäla dig. Efter att du anmält dig och lämnat informerat samtycke får du fylla i en webbenkät med frågor kring din sexualitet och ditt generella mående. Därefter kommer vi att kontakta dig.

Forskningens huvudman är Karolinska sjukhuset, ansvarig forskare är Stefan Arver. Studien handleds av Dr. Katarina Görts-Öberg, leg. psykolog, psykoterapeut, klinisk sexolog.
Om du har frågor om studien, kontakta oss på PrevenTell 020 66 77 88.