ANOVA - Andrologi, Sexualmedicin, Transmedicin

Vid Andrologilaboratoriet utförs ejakulatundersökning (spermaanalys) med metoder enligt internationell och svensk standard SS-EN ISO 23162:2021 samt rekommendationer från Världshälsoorganisationen (WHO) och European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE), i enlighet med kvalitetskrav från Region Stockholm.

Du kan boka tid på webben för spermaprovsundersökning!

Om Du har fått inbjudan från ANOVA i applikationen ("appen") Alltid Öppet för spermaprov, andrologisk utredning med spermaprov eller kontroll efter steriliseringsoperation kan du själv boka tid på webben för att lämna spermaprov! Har du inte fått inbjudan från ANOVA får du be din husläkare att skicka en remiss, antingen elektroniskt (TakeCare: Mottagning ANOVA) eller som pappersremiss (ANOVA, Karolinska Universitetssjukhuset, Norra Stationsgatan 69, 4tr, 113 64 Stockholm). Mottagningar kan ladda ner pappersremisser och patientinformation
För att boka tid på webben följer du instruktionerna i Alltid Öppet och söker upp inbjudan från ANOVA.

Laboratoriet är ackrediterat för fullständig grundläggande spermaanalys

Läs mer om ackrediteringen här

Spermaanalys görs framför allt som en del av:

För fullständig grundläggande undersökning av ejakulat gör vi

Om det finns många orörliga men levande spermier kan vi låta göra elektronmikroskopisk undersökning spermiesvansarnas struktur

I blodprov kan vi undersöka om det finns skador på Y-kromosomen, som bland annat innehåller gener som styr spermiebildningen

Vi utför även i begränsad omfattning nedfrysning av spermier av olika skäl - i egenskap av godkänd Vävnadsinrättning (under tillsyn av Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO)

En viktig uppgift är att göra uppföljningar av steriliseringsoperationer. Uppdraget är då att med rimlig säkerhet fastställa om det finns någon passage mellan testiklarna och ejakulatet.


Om du har synpunkter, frågor, idéer eller kanske klagomål

Du är välkommen att kontakta oss för allmänna frågor (ej patientärenden), antingen per telefon 08-1237 3200 (välj alternativet för laboratoiret och tala in ett meddelande) eller genom att skicka e-post till androlab.karolinska[at]regionstockholm.se. Du kan också skicka vanligt brev till Andrologilaboratoriet, ANOVA, Norra Stationsgatan 69, 4tr, 113 64 STOCKHOLM.