ANOVA - Andrologi, Sexualmedicin, Transmedicin

Vid Andrologilaboratoriet utförs ejakulatanalys (spermaanalys) med metoder enligt rekommendationer från Världshälsoorganisationen (WHO) och European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE), i enlighet med kvalitetskrav från Stockholms Läns Landsting (SLL).

Du kan boka tid på webben för spermaprovsundersökning!

Om Du har fått remiss från din läkare eller kallelse från oss för spermaprov eller andrologisk utredning med spermaprov så kan du själv boka tid på webben för att lämna spermaprov! Har du varken remiss eller kallelse från oss får du be din husläkare att skicka en remiss, antingen elektroniskt (TakeCare: ANOVA) eller som pappersremiss (ANOVA, Karolinska Universitetssjukhuset, Norra Stationsgatan 69, 4tr, 113 64 Stockholm). Mottagningar kan ladda ner remisser och patientinformation
För att boka tid på webben går du in på 1177.se och söker upp ANOVA. Nu finns två alternativ - vilket du ska välja beror på din remiss (om du inte har remissen och är osäker vad som gäller dig, ringer du 08-5177 32 00 och väljer alternativ 2 för att lämna besked att du vill bli kontaktad):

  1. Spermaprov utan läkarbesök
  2. Andrologisk utredning med spermaprov

För Spermaprov kan du boka tid direkt. Detaljerad information finns i vår guide.

Laboratoriet är ackrediterat för fullständig spermaanalys

Läs mer om ackrediteringen här

Spermaanalys görs framför allt som en del av:

För fullständig undersökning av ejakulat görs

Om det finns speciella skäl kan vi undersöka om det finns antikroppar på spermierna som kan försvåra eller hindra normal befruktning.

Om det finns många orörliga men levande spermier låter vi göra elektronmikroskopisk undersökning spermiernas strukturer

I blodprov kan vi undersöka om det finns skador på Y-kromosomen, som bland annat innehåller gener som styr spermiebildningen

Vi utför även nedfrysning av spermier av olika skäl - i egenskap av godkänd Vävnadsinrättning (under tillsyn av Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO)


En viktig uppgift är att göra uppföljningar av steriliseringsoperationer. Uppdraget är då att med rimlig säkerhet fastställa om det finns någon passage mellan testiklarna och ejakulatet.


Om du har synpunkter, frågor, idéer eller kanske klagomål

Du är välkommen att kontakta oss, antingen per telefon 08-5177 3200 (välj alternativ 2 och tala in ett meddelande) eller genom att skicka e-post till casm-sal[at]medh.ki.se. Du kan också skicka vanligt brev till Andrologilaboratoriet, ANOVA, Norra Stationsgatan 69, 4tr, 113 64 STOCKHOLM.