Andrologilaboratoriet vid ANOVA

Vid Andrologilaboratoriet utförs ejakulatanalys (spermaanalys) med metoder enligt rekommendationer från Världshälsoorganisationen (WHO) och European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE). Dessa metoder uppfyller Stockholms Läns Landstings kvalitetskrav för spermaanalyser.

ANOVA är ackrediterat för spermaanalys (ackrediteringens omfattning se Swedacs hemsida). Därmed kan vi erbjuda analys av enstaka spermaprover utan läkarbesök vid ANOVA. Denna laboratorieservice faktureras mottagningar som ingår i Vårdval gynekologi i dagsläget 1300 kr men innebär även rätt för mottagningen att registrera åtgärden AK100 och då erhålla extra ersättning på kr 1300. För mottagningar inom nationella taxan anses kostnaden ingå i den allmänna besöksersättningen och därför inte leda till ytterligare ersättning från landstinget. Patienten erlägger en patientavgift om 100 kr per besök hos annan vårdpersonal än läkare; vid läkarbesök gäller patientavgiften 350 kr.

För den mottagning som så önskar kan vi direkt fortsätta en fördjupad andrologisk utredning när spermaanalysen visar betydande avvikelse, även efter begäran om enstaka spermaanalys. Vänligen ange detta önskemål i remissen.

För män där det redan finns skäl att anta att andrologisk utredning kommer bli aktuell går det bra att fortsätta skicka remiss till ANOVA för "andrologisk utredning med spermaprov". En sådan utredning inleds alltid med en fullständig spermaanalys om sådan inte gjorts med metodik enligt WHO/ESHRE inom det senaste året.

Remiss till ANOVA för ejakulatanalys (spermaanalys)

Remiss kan skickas elektroniskt via TakeCare-systemet eller som pappersremiss. I det senare fallet sänds remissen till ANOVA - Karolinska Universitetssjukhuset, Norra Stationsgatan 69 - 4 tr, 113 64 STOCKHOLM. Ange om (1) enstaka spermaanalys, (2) enstaka spermaanalys med andrologisk uppfoljning vid behov respektive (3) andrologisk utredning med spermaanalys önskas.

För fullständig undersökning av ejakulat görs

Om det finns speciella skäl kan vi undersöka om det finns antikroppar på spermierna som kan försvåra eller hindra normal befruktning.

Om det finns många orörliga men levande spermier låter vi göra elektronmikroskopisk undersökning spermiernas strukturer

I blodprov kan vi undersöka om det finns skador på Y-kromosomen, som bland annat innehåller gener som styr spermiebildningen


Referensvärden och beslutsgränser

Andrologilaboratoriet tillämpar metoder som rekommenderas av WHO och ESHRE, men då de referensgränser som publicerats av WHO har begränsningar för diagnostisk laborativ andrologi har ANOVA utvecklat beslutsgränser avseende när fortsatt andrologisk utredning är rekommenderat. Bakgrund och förklaring finns här

Tid till undersökning och svarstider

Tid för spermaprov utan läkarbesök såväl som andrologisk utredning med spermaprov kan bokas av patienten genom att ringa 08-5177 3200 (välj alternativ 2 för labortoriet) men även via web-bokning (www.1177.se). Patienten ska då själv välja mellan "Spermaprov utan läkarbesök" och "Andrologisk utredning med spermaprov". Information om webbokning finns i ANOVAs guide.

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra och förenkla utredningsvägen för våra patienter. Väntetiden för att besök att lämna spermaprov är vanligen mindre än 2 veckor och svar skickas oftast inom två veckor efter patientens besök. Fortsatt andrologisk utredning kan vanligen erbjudas ca 4-6 veckor efter lämnat första spermaprov.