Andrologilaboratoriet vid ANOVA

Vid Andrologilaboratoriet utförs ejakulatundersökning (spermaanalys) med metoder enligt internationell och svensk standard SS-EN ISO 23162:2021 samt rekommendationer från Världshälsoorganisationen (WHO) och European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE). Dessa metoder uppfyller Stockholms Läns Landstings kvalitetskrav för spermaanalyser.

ANOVA är ackrediterat för ejakulatundersökning (ackrediteringens omfattning se Bilaga 1 till ackrediteringsbeslutet). Därmed kan vi erbjuda undersökning av enstaka spermaprover utan läkarbesök vid ANOVA. Denna laboratorieservice faktureras mottagningar som har avtal med Region Stockholm (under 2021 1661 kr). Patienten erlägger fram till 1/4 2022 en patientavgift om 100 kr per besök hos annan vårdpersonal än läkare; vid läkarbesök gäller patientavgiften 400 kr. Från och med 1/4 2022 är patientavgiften 250 kr oavsett vilken yrkeskategori patienten träffar.

För den mottagning som så önskar kan vi direkt fortsätta en fördjupad andrologisk utredning när spermaanalysen visar betydande avvikelse, även efter begäran om enstaka spermaanalys. Vänligen ange detta önskemål i remissen.

För män där det redan finns skäl att anta att andrologisk utredning kommer bli aktuell går det bra att fortsätta skicka remiss till ANOVA för "andrologisk utredning med spermaprov". En sådan utredning inleds alltid med en fullständig grundläggande spermaanalys om sådan inte gjorts med metodik enligt ISO 23162:2021 och WHO/ESHRE inom det senaste året.

Remiss till ANOVA för ejakulatanalys (spermaanalys)

Remiss kan skickas elektroniskt via TakeCare-systemet eller som pappersremiss. I det senare fallet sänds remissen till ANOVA - Karolinska Universitetssjukhuset, Norra Stationsgatan 69 - 4 tr, 113 64 STOCKHOLM. Ange om (1) enstaka spermaanalys, (2) enstaka spermaanalys med andrologisk uppfoljning vid behov respektive (3) andrologisk utredning med spermaanalys, eller (4) uppföljning av vasektomi önskas.

För fullständig undersökning av ejakulat görs

Om det finns många orörliga men levande spermier låter vi göra elektronmikroskopisk undersökning spermiernas strukturer

I blodprov kan vi undersöka om det finns skador på Y-kromosomen, som bland annat innehåller gener som styr spermiebildningen


Referensvärden och beslutsgränser

Andrologilaboratoriet tillämpar metoder som rekommenderas av WHO och ESHRE, men då de referensgränser som publicerats av WHO har begränsningar för diagnostisk laborativ andrologi har ANOVA utvecklat beslutsgränser avseende när fortsatt andrologisk utredning är rekommenderat. Bakgrund och förklaring finns här

Tid till undersökning och svarstider

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra och förenkla utredningsvägen för våra patienter. Väntetiden för att besök att lämna spermaprov är för närvarande mindre än 1 månad och svar skickas oftast inom tre veckor efter patientens besök. Fortsatt andrologisk utredning kan vanligen erbjudas ca 6-8 veckor efter lämnat spermaprov.

Om patienten fått inbjudan från ANOVA i applikationen ("appen") Alltid Öppet för spermaprov, andrologisk utredning med spermaprov eller kontroll efter steriliseringsoperation kan patienten själv boka tid på webben för att lämna spermaprov! För att patienten ska kunna få en inbjudan från ANOVA måste remitterande läkare skicka en remiss, antingen elektroniskt (TakeCare: Mottagning ANOVA) eller som pappersremiss (ANOVA, Karolinska Universitetssjukhuset, Norra Stationsgatan 69, 4tr, 113 64 Stockholm). Mottagningar kan ladda ner pappersremisser och patientinformation från denna sida.

För att boka tid på webben följer patienten instruktionerna i Alltid Öppet och söker upp inbjudan från ANOVA.