Forskning och utveckling vid ANOVA


Studie av behandling av kvinnor som besväras av låg sexlust

Under hösten/vintern 2016 har pågått ett forskningsprojekt vid ANOVA där vi utvärderar en ny psykologisk behandling för kvinnor med låg sexlust. Vi har sökt deltagare till denna forskningsstudie, men rekryteringen är nu avslutad.
Behandlingen tar cirka åtta veckor och består av fyra individuella psykologträffar. Därutöver ingår övningar som görs hemma mellan träffarna. Deltagarna får även fylla i ett flertal frågeformulär före, under och efter behandlingen, så att vi kan följa upp hur situationen förändras.

Behandlingarna inleddes hösten 2016 och gavs i ANOVAs lokaler på Norra Stationsgatan 69, Stockholm. Behandlingen var kostnadsfri och inbegrep inga medicinska preparat.

För att delta i studien förutsattes att kvinnan:

Ingen ersättning utbetalades, men deltagande medförde inte heller några direkta kostnader.

Forskningens huvudman är Karolinska universitetssjukhuset, ansvarig forskare är Stefan Arver. Studien handleds av Dr. Katarina Görts Öberg, leg. psykolog, psykoterapeut, klinisk sexolog.
Om du har frågor om studien eller vill ge feedback, så ta gärna kontakt via e-post till Annika Gunst, leg. psykolog och doktorand (annika.gunst@utu.fi).