Erfarenhetsgrupper vid ANOVA

ANOVA erbjuder gruppverksamhet för den som fått könsdysforidiagnos och för anhöriga. Syftet med grupperna är att få träffa andra personer i liknande situation, få utbyta personliga erfarenheter och ge stöd till varandra under och efter transition.

Generella riktlinjer

Kostnad: Gruppen går på högkostnadskortet alternativt 100 kr till högkostnadssumma uppnåtts. För anhöriga är det kostnadsfritt.


Aktuella grupper:

Tjejgrupp: För personer med kvinnlig könsidentitet som fått diagnos, 18 år och äldre.
Tid: onsdagar 16:00-17:00
Datum: 4/10, 8/11, 6/12, 17/1 och 7/2 och 7/3

Anmäl intresse till vår telefon på mottagningen, tel 08-517 732 00, välj knappval 1 alt. 2 och tala in/knappa in ditt personnummer och nämn att du är intresserad av tjejgruppen.


Killgrupp: För personer med maskulin könsidentitet som fått diagnos, 18 år och äldre. Denna grupp är en öppen grupp och teman kommer beslutas utifrån era önskningar om vad ni vill diskutera, möjligheter till att bjuda in föreläsare efter önskemål finns.
Tid:16:30-18:00
Datum:måndagar 29/1, 26/2, 26/3, 23/4 samt 21/5 och ev. 18/6

Anmäl intresse till CM Carin Carlqvist på tel 073 966 17 48


Ungdomsgruppen: För personer som erhållit diagnos, transsexualism eller ickebinär könsidentitet, i åldrarna 18 till 26. Olika aktuella teman kommer diskuteras och föreläsare bjudas in efter önskemål..
Tid: 16:30-18:00
Datum: måndagar 12/2, 12/3, 9/4, 7/5 samt 4/6

Anmäl intresse till Carin Carlqvist, 08-517 71 930. Det går bra att lämna meddelande på telefonsvararen


Anhöriggrupp: För anhöriga till personer som fått diagnosen könsdysfori.

Preliminärt innehåll
Träff 1: Presentation av vård vid könsdysfori och olika aspekter av att genomgå transition och behandling utifrån vårdens erfarenheter. Tillfälle till utbyte av erfarenheter i gruppen.
Träff 2-4: Informationsträffar med möjlighet att ställa frågor och diskutera. Vi har valt ämnen utefter det vi av erfarenhet har märkt att många funderar kring; hormoner, plastikkirurgi och personlig erfarenhet av att genomgå transition.
Träff 5: Stöd utanför Anova, Tillfälle till utbyte av erfarenheter i gruppen.

Tid: 16:00-17:30

Datum: 2018: 7/2, 6/3, 11/4, 2/5 och 31/5. Obs! Träffarna infaller på olika veckodagar!

Vid stort intresse kan två grupper startas och då återkommer vi med datum för första och sista träffen, informationsträffarna blir gemensamma för samtliga.

Anmäl intresse till Annika Johansson och Camilla Hatt 08-517 71 926 senast 2/2 2018. Det går bra att lämna meddelande på telefonsvararen.


Varmt välkomna!Åter till Transmedicinsk mottagning