Hypospadi

Hypospadi är en vanlig medfödd missbildning då urinröret inte slutit sig ända ut på ollonet utan urinrörsmynningen hamnar någonstans utmed penis undersida, i pungen eller i bäckenbotten. I Sverige föds ca 1 av 125 pojkar med hypospadi.

Under fosterstadiet:

utvecklingen av urinrörets mynning under fosterutvecklingen.

Urinrörets utveckling sker under fostervecka 8-16 och ju tidigare urinrörets utveckling avstannar desto svårare är missbildningen. Orsaken till hypospadi är både ärftlig och påverkad av miljöfaktorer. Det finns många gener som kan orsaka hypospadi och med olika nedärvningsmönster, men oftast är det en blandning av olika genetiska riskfaktorer som orsakar hypospadi. En känd riskfaktor är tillväxtrubbning under tidig graviditet vilket leder till en lägre födelsevikt.

Efter födelsen:

Hypospadi brukar synas direkt efter födelsen. Behandlingen är kirurgisk och brukar ske i 1-2 års åldern. Svårighetsgraden påverkar hur man opererar. Ibland kan man behöva opereras flera gånger.

Vanligast är mildare hypospadier, där urinröret mynnar vid eller på ollonet och då penis är rak. Detta kan opereras med ett mindre ingrepp i narkos dagkirurgiskt eller man kan avvakta operation tills man själv vill bli opererad. Uppföljning sker under ett års tid och om allt är bra då behöver man inte kontrolleras på sjukhus såvida man inte får några besvär.

Om urinröret mynnar på penisskaftet, ”penil hypospadi”, opereras man på sjukhus och har då en kvarvarande kateter i urinröret i en vecka efter. Uppföljning sker med glesa intervall upp till pubertet och man bedömer då att urinröret inte blir trångt och hur penis växer under puberteten. Vid dessa varianter opererar man numera ofta så att förhuden kan sparas.

Uttalad hypospadi är ovanligare, särskilt när penis är nedåtböjd, och då opereras man numera ofta i två omgångar med en uppresning först och efter ett halvår slutes själva urinröret. Efter dessa operationer har man också en kateter några dagar till en vecka. Efteråt får man gå på kontroller hos barnurolog, ibland årligen eller vid behov och upp till pubertet. Även för den gruppen behöver man följa hur penis växer under puberteten under inflytande av testosteron. Ibland kan extra hormonbehandling behövas.

Komplikationer som kan uppträda efter operationen är fistel (en extra mynning där urin kommer ut) eller att urinröret blir trångt så att det tar lång tid att kissa. Senare särskilt under pubertet kan penis tillväxa så att penis blir nedåtböjd, vilket kan bli nödvändigt att justera med operation. Andra problem kan vara trång förhud eller ärrighet efter operationen.

Prognosen är för de allra flesta god, men särskilt uttalad hypospadi kan innebära både fler operationer och även behov av uppföljning senare som vuxen.

Agneta Nordenskjöld, våren 2021