ANOVA - Andrologi, Sexualmedicin, Transmedicin

ANOVA är namnet på den tvärvetenskapliga och integrerade enhet som tidigare hette Centrum för Andrologi och Sexualmedicin/ENID (CASM/ENID). ANOVA har sina lokaler på Norra Stationsgatan 69 i Stockholm och är en del av Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet.

ANOVA är ett unikt centrum med bred och tvärvetenskaplig kompetens för klinisk utredning och behandling med moderna och effektiva metoder baserade på aktuell forskning inom områdena Andrologi, Sexualmedicin och Transmedicin.

ANOVA bedriver verksamhet i tre underavdelningar och övergripande syftet med verksamheten är att förebygga sexuell och reproduktiv ohälsa och sexuellt våld genom att bedriva högkvalitativ diagnostik, behandling, forskning, utveckling och undervisning. Vi erbjuder utredning av män med barnlöshetsproblem, sexuella problem, hormonbrist, manlig osteoporos samt andra medicinska tillstånd som påverkar mannens endokrina och reproduktiva funktioner.

Vi tar också emot män, kvinnor och par med olika former av sexualmedicinska problem.

Vid ANOVA görs även utredningar vid könsinkongruens. Utredningarna har som mål att utreda könsdysfori och behov av behandling.

Vid vår enhet samarbetar läkare (endokrinologer, urologer, psykiatriker, laboratoriespecialister), psykologer, psykoterapeuter, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, kuratorer, övrig sjukvårdspersonal och adminstratörer för bästa utredning och behandling.


Informationsföreläsning om könsdysfori hölls onsdagen den 29 mars 2023 kl 14.00-20.00

KLICKA HÄR för mer information.


Andrologilaboratoriet ackrediterat enligt ISO15189 för analyser enligt ny svensk och internationell standard

Andrologilaboratoriet är ackrediterat av Swedac enligt standarden ISO15189 för laboratoriemedicin. Metoderna följer rekommendationer från WHO (2021) och den nya svenska och internationella standarden för spermaundersökningar (SS-EN ISO 23162:2021). Det innebär att laboratoriet uppfyller det formella kravet för olika mottagningar i Region Stockholm för att beställa laboratorieservice i form av ejakulatundersökningar (spermaanalys) och få ersättning för analyskostnaderna. Mer information för mottagningar HÄR. Det är dessutom det enda ackrediterade laboratoriet inom Region Stockholm som utför alla analyser som omfattas av WHO/ESHRE-rekommendationer och Region Stockholms krav för förenklad spermaundersökning.


Boka tid på webben för Spermaundersökning respektive Andrologisk utredning med spermaundersökning

OBS! Vi behöver remiss från din husläkare/allmänläkare eller annan läkare

Om tidsbokning till AndrologilaboratorietVi söker deltagare i aktuella projekt

Studie för behandling av tvångsmässig sexualitet

Klicka här för mer information


Läs om ANOVA i olika media

Medarbetare vid ANOVA förekommer ofta i media som experter i ANOVAS verksamhetsområden. Läs mer här...